Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 108 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І48Ільченко, О. Моя кохана К’яра : роман. — Київ : Грані-Т, 2011. — 150 с.20Художня література  У корзину
2І48Ільницький, М. М. Іван Драч : нарис творчості. - Київ : Рад. письменник, 1986. - 221 с. 1Філологічні науки  У корзину
3І49Ілюстрована історія Києва / [Н. Абашина та ін.]. — Київ : Фенікс, 2012. — 424 с. : іл. 1Історія  У корзину
4І54Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 груд. 2016 р. / Укр. центр наук. дослідж. ; заг. ред. О. А. Буценка ; упоряд. З. О. Босик. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 136 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І57Іналджик, Галіль. Османська імперія: класична доба 1300 – 1600 / Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — Київ : Критика, 1998. — 286 с. : іл.1Історія  У корзину
6І59Марек Інґльот, Т. І. Товариство Ісуса в Російській імперії (1772 – 1820) і його участь у загальному відновленні ордену / [пер. з італ. А. Маслюха]. — Львів : Свічадо, 2009. — XX, 21-427 с. — (Серія ”Studia rationis”; 3).0Релігія  У корзину
7І62Інженерна та комп’ютерна графіка : навч. посіб. / за ред. Б. Д. Коваленка. — Київ : Каравела, 2008. — 512 с.0Техніка  У корзину
8І73Інтегровані технології обробки матеріалів : підручник / [Е. С. Геворкян, Л. А. Тимофеєва, В. П. Нерубацький, О. М. Мельник] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т заліз. трансп. — Харків : УкрДАЗТ, 2016. — 238 с. : іл.0Техніка  У корзину
9І74Інформаційна політика України : Європейський контекст. - Київ : Либідь, 2007. - 360 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 1. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 416 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011