Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 99 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І49Ільченко, А. М. Іменем України, та не в ім’я українців : зб. суд. рішень, постанов та ухвал із питань функціонування укр. мови. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. — 613 с.5Держава і право  У корзину
2І49Ілюстрована історія Києва / [Н. Абашина та ін.]. — Київ : Фенікс, 2012. — 424 с. : іл. 2Історія  У корзину
3І57Іншин, М. І. Захисти себе сам! : Поради потерпілим. Зразки документів. Адреси та телефони / Іншин М. І., Шопіна І. М. Якимов Г. О. - Харків : Торсінг плюс, 2007. - 256 с.1Держава і право  У корзину
4І59Марек Інґльот, Т. І. Товариство Ісуса в Російській імперії (1772 – 1820) і його участь у загальному відновленні ордену / [пер. з італ. А. Маслюха]. — Львів : Свічадо, 2009. — XX, 21-427 с. — (Серія ”Studia rationis”; 3).*1Релігія  У корзину
5І7125 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 548 с.۩ ᴹᴷᴼ1Політика  У корзину
6І71Інститут історії України НАН України: Друге двадцятиріччя (1957-1977) : док. і матеріали. - Київ, 2007. - 464 с.0Історія  У корзину
7І74Інформаційна політика України : Європейський контекст. - Київ : Либідь, 2007. - 360 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 1. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 416 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
9І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 4. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 384 с. 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І74Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. для дистанц. навчання. - Київ : Ун-т "Україна", 2004. - 404 с. 0Техніка  У корзину
12345678910