Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 116 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 2, ч. 2. 1960 - 1990-ті роки : навч. посіб. / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1995. - 512 с.0Філологічні науки  У корзину
2І90Ульяновський, В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3 кн. Кн. 2. Середина ХV - кінець ХVІ століття. - Київ : Либідь, 1994. - 256 с. 0Релігія  У корзину
3І90Історія світової культури : навч. посіб для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2000. - 368 с.0Історія  У корзину
4І90Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 351 с.^1Історія  У корзину
5І90Історія українського права : навч. посіб. / за ред. О. О. Шевченка. – Київ : Олан, 2001. – 214 с.0Держава і право  У корзину
6І90Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. на пошану вченого-історика, д-ра іст. наук, проф. Р. Г. Симоненка / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Вип. 11. - Київ, 2002. - 400 с.1Історія  У корзину
7І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1998. - 464 с.3Філологічні науки  У корзину
8І90Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття : підручник / за ред. П. П. Хропка. - Київ : Вища шк., 1991. - 511 с.1Філологічні науки  У корзину
9І90Історичний календар, [1997]. - Київ, 1996. - 399 с. - (Пам’ять століть, 1996, № 4-6).0Історія  У корзину
10І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 2. - Київ : Либідь, 2005. - 712 с. 1Філологічні науки  У корзину
123456789101112