Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 113 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. на пошану вченого-історика, д-ра іст. наук, проф. Р. Г. Симоненка / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Вип. 11. - Київ, 2002. - 400 с.1Історія  У корзину
2І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1998. - 464 с.3Філологічні науки  У корзину
3І90Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття : підручник / за ред. П. П. Хропка. - Київ : Вища шк., 1991. - 511 с.1Філологічні науки  У корзину
4І90Історичний календар, [1997]. - Київ, 1996. - 399 с. - (Пам’ять століть, 1996, № 4-6).0Історія  У корзину
5І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 2. - Київ : Либідь, 2005. - 712 с. 1Філологічні науки  У корзину
6І90Історія Сполучених Штатів : нарис. — Б. м. : Інформ. агентство Сполучених Штатів, Б. р. — 404 с. : фотоіл.2Історія  У корзину
7І90Історія українського селянства : нариси. В 2 т. Т. 1. — Київ : Наук. думка, 2006. - 631 с. 60Історія  У корзину
8І90Історія українського селянства : нариси. В 2 т. Т. 2. — Київ : Наук. думка, 2006. - 653 с. 59Історія  У корзину
9І90Історія Києва. У 3 т., 4 кн. Т. 1. Стародавній і середньовічний Київ. - Київ : Наук. думка, 1986. - 382 с. : іл. 1Історія  У корзину
10І90Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. — 4-е вид., стер. — Київ : Либідь, 2002. — 651 c.0Історія  У корзину
123456789101112