Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 110 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І48Ільченко, О. Олесь Ільченко про Леонардо да Вінчі, Карла Ліннея, Жюля Верна, Джона Рокфеллера, Лесю Українку, Вінстона Черчілля. — 3-є вид., без змін. — Київ : Грані-Т, 2011. — 91 с. : іл. — (Життя видатних дітей).35Художня література  У корзину
2І48Ільченко, Олесь. Смертельний круїз. — Київ : Грані-Т, 2008. — 127 с. — (Дивний детектив – 08. Команда-14). ᵖᵠ31Художня література  У корзину
3І48Ільченко, О. Моя кохана К’яра : роман. — Київ : Грані-Т, 2011. — 150 с.38Художня література  У корзину
4І48Ільницький, М. М. Іван Драч : нарис творчості. - Київ : Рад. письменник, 1986. - 221 с. 1Філологічні науки  У корзину
5І49Ілюстрована історія Києва / [Н. Абашина та ін.]. — Київ : Фенікс, 2012. — 424 с. : іл. 1Історія  У корзину
6І54Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 груд. 2016 р. / Укр. центр наук. дослідж. ; заг. ред. О. А. Буценка ; упоряд. З. О. Босик. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 136 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І57Іналджик, Галіль. Османська імперія: класична доба 1300 – 1600 / Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — Київ : Критика, 1998. — 286 с. : іл.1Історія  У корзину
8І59Марек Інґльот, Т. І. Товариство Ісуса в Російській імперії (1772 – 1820) і його участь у загальному відновленні ордену / [пер. з італ. А. Маслюха]. — Львів : Свічадо, 2009. — XX, 21-427 с. — (Серія ”Studia rationis”; 3).0Релігія  У корзину
9І62Інженерна та комп’ютерна графіка : навч. посіб. / за ред. Б. Д. Коваленка. — Київ : Каравела, 2008. — 512 с.1Техніка  У корзину
10І7125 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 548 с.0Політика  У корзину
1234567891011