Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 126 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія України : Хронологія основних подій / [авт.-упоряд. Ю. М. Алексєєв та ін. ; ред. П. Л. Пироженко]. — Київ : Либідь, 1995. — 110, [1] с.1Історія  У корзину
2І90Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 351 с.1Історія  У корзину
3І90Історія українського права : навч. посіб. / за ред. О. О. Шевченка. – Київ : Олан, 2001. – 214 с.0Держава і право  У корзину
4І90Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. на пошану вченого-історика, д-ра іст. наук, проф. Р. Г. Симоненка / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Вип. 11. - Київ, 2002. - 400 с.1Історія  У корзину
5І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1998. - 464 с.3Філологічні науки  У корзину
6І90Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття : підручник / за ред. П. П. Хропка. - Київ : Вища шк., 1991. - 511 с.1Філологічні науки  У корзину
7І90Історичний календар, [1997]. - Київ, 1996. - 399 с. - (Пам’ять століть, 1996, № 4-6).0Історія  У корзину
8І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 2. - Київ : Либідь, 2005. - 712 с. 1Філологічні науки  У корзину
9І90Історія Сполучених Штатів : нарис. — Б. м. : Інформ. агентство Сполучених Штатів, Б. р. — 404 с. : фотоіл.2Історія  У корзину
10І90Історія українського селянства : нариси. В 2 т. Т. 1. — Київ : Наук. думка, 2006. - 631 с. 60Історія  У корзину
12345678910111213