Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 110 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія української культури : зб. матеріалів і док. — Київ : Либідь, 2000. — 607 c. : іл.1Історія  У корзину
2І90Крижанівський, О. П. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3 кн. Кн. 3. Кінець ХVІ - середина ХІХ століття / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. - Київ : Либідь, 1994. - 336 с. 0Релігія  У корзину
3І90Історія Русів / пер. І. Драча ; вступ. ст. В. Шевчука. - Київ : Рад письменник, 1991. - 318 с. *2Історія  У корзину
4І90Історія Києва. У 3 т., 4 кн. Т. 2. Київ періоду пізнього феодалізму і капіталізму. - Київ : Наук. думка, 1986. - 439 с. : іл. 2Історія  У корзину
5І90Історія Києва. У 3 т., 4 кн. Т. 3. Київ соціалістичний. Кн. 2. - Київ : Наук. думка, 1987. - 454 с. : іл. 1Історія  У корзину
6І90Історія Луганського краю / [І. Ю. Бровченко та ін. ; за ред. В. С. Курила]. — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2008. — 398, [1] с. : іл., табл., портр.1Історія  У корзину
7І90Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ІХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 22 трав. 2014 р. Ч. 2. - Київ, 2014. - 100 с.1Історія  У корзину
8І90Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Вип. 1. - Київ, 1995. - 87 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9І90Історичні повісті : збірник : для серед. і ст. шк. віку. - Київ : Веселка, 1989. - 415 с. 0Художня література  У корзину
10І98Іщенко, Ю. Я. Біогносис: подвійний топос життя : (нариси з трансформації філос. культури біології). - Київ : Центр гуманітарної освіти НАНУ, 2010. - 300 с. 1Філософські науки  У корзину
1234567891011