Знайти документ

Кількість назв:3697

 
Знайдено 106 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ІХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 22 трав. 2014 р. Ч. 2. - Київ, 2014. - 100 с.1Історія  У корзину
2І90Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Вип. 1. - Київ, 1995. - 87 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І90Історичні повісті : збірник : для серед. і ст. шк. віку. - Київ : Веселка, 1989. - 415 с. 0Художня література  У корзину
4І90Історія української літератури другої половини ХІХ століття : підручник. - Київ : Вища шк., 1979. - 462 с. 1Філологічні науки  У корзину
5І98Іщенко, Ю. Я. Біогносис: подвійний топос життя : (нариси з трансформації філос. культури біології). - Київ : Центр гуманітарної освіти НАНУ, 2010. - 300 с. 1Філософські науки  У корзину
6І98Іщук, С. І. Техніко-економічні основи промислового виробництва : навч. посіб. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. - Київ : Вид. центр "Академія", 2011. - 296 с.0Економіка  У корзину
1234567891011