Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 126 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історико-культурні заповідники : плани організації територій / [В. В. Вечерський та ін.] ; за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2011. — 188 с. : іл., табл., [35] арк. іл., портр.1Мистецтво  У корзину
2І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. 1910-1930-ті роки : навч. посіб. / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1993. - 784 с.0Філологічні науки  У корзину
3І90Історія держави і права України : підручник / за ред. А. С. Чайковського. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.0Держава і право  У корзину
4І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 1. - Київ : Либідь, 2005. - 656 с.1Філологічні науки  У корзину
5І90Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття в запитаннях і відповідях / авт. кол.: М. Г. Тараненко та ін. - Вид. 2-е, змін. - Київ : Магістр-S, 1998. - 127 с. *1Історія  У корзину
6І90Історія релігії в Україні : навч. посіб. - Київ : Знання, 1999. - 735 с. - (Вища освіта ХХІ століття).0Релігія  У корзину
7І90Історія України / керівник авт. кол. Ю. Зайцев. - Львів : Світ, 1996. - 488 с.1Історія  У корзину
8І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 2, ч. 2. 1960 - 1990-ті роки : навч. посіб. / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1995. - 512 с.0Філологічні науки  У корзину
9І90Ульяновський, В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3 кн. Кн. 2. Середина ХV - кінець ХVІ століття. - Київ : Либідь, 1994. - 256 с. 0Релігія  У корзину
10І90Історія світової культури : навч. посіб для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2000. - 368 с.0Історія  У корзину
12345678910111213